Bozkus Z., Bisson C., Arsan T., Analitik Masraf Yönetim Sistemi, inet-tr’08 XIII. Türkiye’de İnternet Konferensi Bildirileri, Editorler Mustafa Akgül, Ethem Derman, Ufuk Çaglayan, Atilla